Usta_logo_small

Midland Jr. Holiday Classic-Level 6

Friday, November 30, 2012
Midland Community Tennis, Attn: Wendy Franz, 900 E. Wackerly Rd MidlandMI  48642
Friday, November 30, 2012
Midland Community Tennis, Attn: Wendy Franz, 900 E. Wackerly Rd MidlandMI  48642

This activity has passed

About This Activity

Location: Midland Community Tennis, Division: Challenger: BG(18-12)s,FMLC; BG(10 (78'Court/Green Ball) )s,FMLC

USTA - Boys' 18 Singles, Boys' 16 Singles, Boys' 14 Singles, Boys' 12 Singles, Boys' 10 Singles, Girls' 18 Singles, Girls' 16 Singles, Girls' 14 Singles, Girls' 12 Singles, Girls' 10 Singles

Map & Direction

Midland Community Tennis, Attn: Wendy Franz, 900 E. Wackerly Rd MidlandMI  48642
Get Directions

Discuss This Activity

Browse Tennis